DOBRY START

Szanowni Państwo!

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Będą mogli przeznaczyć je na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. 300 zł nie będzie przysługiwać na dzieci realizujące przygotowanie przedszkolne tzw. zerówki w szkole lub przedszkolu. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program „Dobry Start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć.

Wnioski online można składać już od 01 lipca przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Od 01 sierpnia można złożyć papierowy wniosek – złożenie wniosku w lipcu i sierpniu gwarantuje wypłatę we wrześniu. (wnioski należy złożyć do 30 listopada)

Wnioski składa się w tych samych instytucjach co wniosek 500+ zgodnie z adresem zamieszkania.

więcej informacji na www.mrpips.gov.pl/DobryStar