Lekcja w kinie

W dniu 7 lutego nasza szkoła miała możliwość uczestniczenia w Lekcji w kinie, zorganizowanej przez Centrum Edukacji Filmowej. Dzieci miały możliwość dowiedzieć się tego, jak powstają filmy animowane, na czym polega praca animatora, czy jak ożywić postać. Otrzymały informację o tym, jak samemu stworzyć ruch i wykonać animację postaci. Następnie obejrzały film animowany, biorąc aktywny udział w jego odbiorze. Dzisiejsza lekcja, na pewno różniła się od tych na co dzień….