Najpiękniejszy różaniec

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZY RÓŻANIEC

Celem konkursu jest rozbudzenie umiłowania modlitwy różańcowej indywidualnej i wspólnotowej oraz rozwój talentów u dzieci, jak również budzenie aktywności twórczej dzieci, pobudzenie wyobraźni i pomysłowości oraz wykorzystanie zdobytych wiadomości, umiejętności i dzielnie się nimi z innymi.

Konkurs jest skierowany do uczniów klas 0 – 3

Tematem konkursu jest różaniec wykonany dowolną techniką, przy wykorzystaniu najróżniejszych materiałów (np.: kasztany, fasolki, koraliki oraz wiele innych) i pomysłów na wykonanie różańca. Liczymy na pomysłowość i oryginalność.

Termin konkursu Wykonane różańce należy składać u wychowawców klas do 15 października 2021r. Każdy różaniec powinien być odpowiednio podpisany z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz klasy.

Rozstrzygnięcie konkursu  – Z dostarczonych przez dzieci różańców, specjalnie powołane jury konkursowe wyłoni zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 października.

Postanowienia końcowe Udział w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnianie wizerunku ucznia na potrzeby promocji konkursu i szkoły. Wszystkie prace zostaną wystawione w Szkole a fotorelacja zamieszczona na stronie internetowej szkoły.