Projekt artystyczno – edukacyjny. Malarstwo

Uczniowie klasy 3 biorą udział w projekcie artystyczno – edukacyjnym pt. „Malarstwo”. Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie uczniów do rozwijania własnego warsztatu plastycznego poprzez stosowanie poznanych technik plastycznych, a także uwrażliwianie uczniów na sztukę i dzieła malarskie. Przez 2 miesiące uczniowie będą pracować nad wykonaniem własnego obrazu farbami akrylowymi pod kierunkiem koordynatorki projektu – wychowawczyni klasy oraz pani Eweliny Gryniuk.