„Razem możemy więcej”

Dnia 29 czerwca 2018 roku już po raz 19 wyruszył ulicami Trzebnicy przemarsz z okazji Dnia Inwalidy i Niepełnosprawnego. Hasłem przewodnim marszu było „Razem możemy więcej”. Emblematem,  który towarzyszył nam w tym roku, była „pomocna dłoń”. Dłoń symbolizuje pomoc niesioną na co dzień przez rodziców oraz wszystkich terapeutów zaangażowanych w trudny proces terapeutyczny. Chcemy  promować tworzenie wspólnych inicjatyw z osobami niepełnosprawnymi, być razem z nimi i ubogacać się tym co wszyscy  mamy w sobie najlepszego.

Organizatorem tego corocznego przemarszu jest Przedszkole Integracyjne i Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa. Cieszymy się bardzo, że już od kilku lat współorganizatorem tej pięknej i potrzebnej inicjatywy jest Burmistrz Gminy Trzebnicy pan Marek Długozima. Także już od kilku lat partnerem przemarszu jest Starosta Powiatu Trzebnickiego pan Waldemar Wysocki. O godzinie 9.30 na placu przez Bazyliką w Trzebnicy zebrali się przedstawiciele organizacji trzebnickich oraz przedszkoli i szkół z naszego miasta.  Wszyscy uczestnicy przemarszu zostali przywitani przez dyrektor przedszkola i szkoły integracyjnej Agnieszkę Mandryga, przez pana Burmistrza Marka Długozimę i  pana Starostę Waldemara Wysockiego. Dziekan Dekanatu Trzebnickiego ksiądz Jerzy  Olszówka, który jest  z nami już od pierwszego naszego przemarszu, za co bardzo dziękujemy, pobłogosławił przemarsz. Na przemarszu byli z nami przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z panią dyrektor Zofią Kaczmarek.  

Dziękujemy wszystkim placówkom edukacyjnym na czele z ich dyrektorami, które już od wielu lat są z nami. Dziękujemy: Przedszkolu nr 2, przedszkolu Słoneczko, przedszkolu Koniczynka, Żłobkowi pod Grzybkiem z Obornik Śląskich, Szkole Podstawowej nr 1,  Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 3, Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Trzebnicy, Warsztatom Terapii Zajęciowej z Trzebnicy i ze Żmigrodu, Powiatowemu Zespołowi Szkół nr 1.

Specjalne podziękowanie kierujemy do osób koordynujących prace związane z organizacją przemarszu: do pani Justyny Świerczek, która od początku jest opiekunem marszu i do pani Karoliny Antoniewicz.