„ŚWIĄTECZNO-ZIMOWE KALIGRAMY W JĘZYKU ANGIELSKIM”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-JĘZYKOWEGO „ŚWIĄTECZNO-ZIMOWE KALIGRAMY W JĘZYKU ANGIELSKIM”

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady konkursu plastyczno-językowego „Świąteczno-zimowe kaligramy w języku angielskim”.
 2. Organizatorem konkursu jest Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa im. Aniołów Stróżów
  w Trzebnicy.
 3. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-3 powyższej szkoły oraz gupy Zajączki z Przedszkola Integracyjnego.
 4. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie kaligramu związanego z tematyką Świąt Bożego Narodzenia lub zimą.

Kaligram polega na przedstawieniu danego słowa tak, aby jego forma graficzna była jednocześnie obrazem danego słowa. Wybrane słowo należy przedstawić w taki sposób, aby jego znaczenie było czytelne, a kolejność liter w wyrazie zachowana. Kaligram nie jest podpisem rysunku.

 1. Celem konkursu jest zmotywowanie uczniów do nauki języków obcych poprzez alternatywną metodę pracy, która sprzyja integrowaniu wyobraźni twórczej i pamięci.
 2. Warunki uczestnictwa:
 • Pracę należy zgłosić do nauczyciela języka angielskiego do 16.12.2022
 • Każda praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz klasą autora.
 1. Forma pracy konkursowej:
 • Należy wykonać nigdzie wcześniej niepublikowaną pracę plastyczną, ilustrującą w formie kaligramu słowo w języku angielskim związane z tematyką Świąt Bożego Narodzenia lub zimą. Przykładowe słowa to: Christmas tree, star, presents, cookies, sweets, snowman, snow, winter, reindeer, elf itp.
 • Prace muszą mieć płaską formę (dwuwymiarową).
 • Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
 • Technika wykonania prac jest dowolna (w przypadku wykorzystania materiałów
  sypkich, takich jak kasza, piasek itp., należy zabezpieczyć pracę przed zniszczeniem).
 1. Harmonogram konkursu:
 • 16.12.2022 ostateczna data dostarczenie prac konkursowych do nauczyciela języka angielskiego.
 • 22.12.2022 rozstrzygnięcie konkursu, rozdanie dyplomów oraz drobnych upominków.
 1. Tryb prowadzenia konkursu:
 • Jury konkursu powołane przez organizatora dokona oceny i wybierze najlepsze prace.
  Najważniejszymi kryteriami będą: poprawność językowa, samodzielność wykonania
  pracy oraz wrażenia artystyczne.
 • Organizator opublikuje wyniki konkursu na stronie internetowej szkoły.
 • Prace nie są zwracane, przechodzą na własność organizatora konkursu.
 • Jury ma prawo przyznać inne wyróżnienia w konkursie, a także ustanowić nagrody
 • Decyzja jury jest ostateczna.