Świętujemy Dzień Ziemi sadząc łąkę!!!

W dniu 20 kwietnia dzieci z klas I i II wzięły się za sadzenie łąki kwietnej, z nasion otrzymanych od Fundacji Łąka #beeYOPE. Wcześniej uczniowie zapoznali się ze sposobem sadzenia, rodzajem nasion. Otrzymali również przygotowane przez fundacje zeszyty obserwacji i ołówki. Uczniowie przynieśli własny sprzęt, wzięli się ochoczo do pracy, usunęli z wydzielonego poletka ogrodu szkolnego kamienie oraz śmieci, przekopali przy pomocy nauczyciela ziemię, pograbili, rozsypali nasiona i podlali. Teraz w planach codzienna obserwacja. Dzieci były bardzo zadowolone, z ogromnym zapałem pracowały, a przede wszystkim obiecały codzienną obserwację. Takie świętowanie Dnia Ziemi bardzo nam odpowiadało.