Zajęcia czytelniczo – plastyczne

Zajęcia czytelniczo-plastyczne z Panią Weroniką z wykształcenia plastykiem odbywają się w kl 1 co tydzień –  zajęcia są darmowe. Celem zajęć jest: rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia, rozwijanie zainteresowań czytelniczych u uczniów klas młodszych, ćwiczenie aktywnego słuchania, rozwijanie zdolności plastycznych, kształtowanie prawidłowych postaw postępowania na podstawie czytanych tekstów, poszerzanie zasobu słownictwa, zaznajamianie z wybranymi utworami literatury dziecięcej.