Zapraszamy

Oferujemy:  Indywidualne podejście do każdego ucznia.  Program dostosowany do potrzeb i możliwości każdego wychowanka.  Podstawa programowa realizowana przez wielozmysłowe poznanie.  Język angielski […]

Zainteresowania

Od Szymka, w klasie trzeciej, rozpoczęły się lekcje o zainteresowaniach. Szymon na miarę XXI wieku przygotował dla nas lekcję o „Nowych technologiach”  […]

Dla przypomnienia. Nasza szkoła brała udział w ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej – BohaterON – włącz historię!  Ma ona na celu upamiętnienie […]

opłatek

Uroczysty obrzęd dzielenia się opłatkiem kontynuowany do dzisiaj przyjął się w Polsce w XVIII wieku. Obecność opłatka w polskim domu miała zapewnić […]