CODE WEEK

Uczniowie naszej szkoły  przystąpili do ogólnopolskiego programu „Uczymy Dzieci Programować” firmy EduSense. „Głównym celem Programu jest świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych na różnych etapach edukacji i niezależnie od realizowanych aktualnie treści (np. edukacja matematyczna, artystyczna, językowa,). Realizacja celu Programu przyczyni się do: podniesienia kompetencji miękkich dzieci takich jak rozwijanie algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności, umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań, a także oswajanie dzieci z nowoczesnymi technologiami. Program realizowany jest przez uczestników poprzez wykonanie w miesiącu aktywności o charakterze programistycznym”. W październiku młodsi uczniowie pracowali w małych grupkach i bardzo aktywnie wykonywali zadania. Również nasza szkoła włączyła się w europejską inicjatywę „Code Week”, gdzie przez 5 dni pracowaliśmy według planu wydarzeń. Dzieci bardzo chętnie podejmowały tego rodzaju aktywności. Oto krótka relacja z przebiegu.