Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich pracowników oświatowych, zarówno osób, które organizują i pomagają w kształceniu jak i nauczycieli przekazujących swoją wiedzę, pracowników administracji oraz wszystkich innych osób zaangażowanych w pracę szkolną. Dla nas to również święto dla uczniów, którzy tworzą szkolną społeczność i biorą udział w procesie jej powstawania. Dlatego też nasi uczniowie w dniu dzisiejszym również otrzymali słodkie upominki.