KODowanie w roku szkolnym 2022/2023

Kodowanie nie jest czarną magią. To umiejętność, którą uczymy dzieci od najmłodszych lat – i to nie tylko z wykorzystaniem komputera!

Kodowanie jest pierwszym krokiem do programowania. Zajęcia z kodowania wpisane w plan lekcji, prowadzone są w każdej klasie raz w tygodniu.