Konkurs Plastyczno-Informatyczny „Kartka Świąteczna”

Dyrekcja i nauczyciele Językowej Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Trzebnicy zapraszają uczniów klas I-III oraz grup „0” do udziału w  Konkursie Plastyczno – Informatycznym „Kartka Świąteczna”

Cele konkursu:

 1. Rozwijanie wyobraźni plastycznej; umiejętności korzystania z edytor graficznego Paint.
 2. Zainteresowanie uczniów tematyką obrzędów, zwyczajów oraz symboli związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III oraz grup „0”.
 2. Każdy uczestnik konkursu indywidualnie może nadesłać tylko jedną pracę, która powinna być podpisana.
 3. Kartki powinny nawiązywać tematycznie do obrzędów, zwyczajów oraz symboli związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Kartki nie powinny zawierać żadnych gotowych elementów cudzego autorstwa, takich jak np. kliparty lub zeskanowane ilustracje.
 4. Technika wykonania prac (do wyboru):
 • Plastyczna – dowolna, format: A – 5
 • Komputerowa – w programie Paint, format A – 4

Każda praca plastyczna powinna na odwrocie zawierać następujące dane:

 1. Imię i nazwisko autora, klasę
 2. Adres szkoły, telefon
 3. Imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana

Każda praca komputerowa powinna być wydrukowana i opisana tak jak plastyczna a ponadto przesłana na adres: sekretariat@man.edu.pl jako załącznik. W temacie wiadomości proszę wpisać Konkurs Plastyczno – Informatyczny i nazwa szkoły.

Prace konkursowe należy dostarczyć do 15.12.2019 do godziny 13:30 do organizatora konkursu:

Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa im. Aniołów Stróżów w Trzebnicy
ul. Wrocławska 10

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16.12. 2019 roku. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone dyplomami i nagrodami rzeczowymi. O wynikach poinformujemy telefonicznie nagrodzonych uczestników.

Kartki będą oceniane przez komisję konkursową w składzie: Agnieszka Mandryga, Barbara Kaczmarczyk, Karolina Antoniewicz.

Kryteria oceny:

 • Poziom artystyczny wykonanej pracy
 • Oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, estetyka wykonania
 • Stopień nawiązania do tradycji

Przesłanie pracy oznacza akceptację regulaminu.
Kartki nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatorów

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dowolnego wykorzystania nadesłanych prac w całości lub części.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Dominika Zielezińska, Aneta Tyczka-Roszko, Karolina Antoniewicz.