Dla rodziców

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Dziennik Elektroniczny

Obowiązujące opłaty

Prosimy dokonywać wpłaty na konto: Językowej Integracyjnej Szkoły Podstawowej
Nr konta: 94 1050 1575 1000 0023 1903 9133

  • opłata stała od 01 września 2019 - 300,00 zł/miesięcznie (przez 11 miesięcy w roku)
  • obiad od 01 lutego 2019r - 7,00 zł
  • opłata za artykuły plastyczne - 18zł/miesięcznie
  • dodatkowe zajęcia terapii logopedycznej - 45 zł za godzinę.