Dla kandydata

Zasady rekrutacji

Krótki film o szkole – obejrzyj tutaj

Nabór uczniów do naszej szkoły trwa przez cały rok do dnia 30 czerwca, roku w którym uczeń ma być przyjęty do szkoły.

W celu zgłoszenia dziecka do szkoły prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej i złożenie jej osobiście w sekretariacie szkoły. Uczniowie, którzy podejmą naukę w klasie I  składają również zaświadczenie z przedszkola o ukończeniu rocznego przygotowania przedszkolnego.

Nasza placówka jest placówką integracyjną, co oznacza, że jest to placówka także dla uczniów niepełnosprawnych. W celu zgłoszenia dziecka do szkoły procedura jest taka sama jak wyżej – dołączyć należy jeszcze orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zapraszamy do rekrutacji

W naszej szkole gwarantujemy

Na poziomie klas I - III:

 • 15 godziny zajęć zintegrowanych z wychowawcą
 • 4 godziny języka angielskiego
 • 2 godziny religii
 • 1 godzinę gimnastyki korekcyjnej
 • 1 godzinę muzyki z elementami rytmiki
 • 1 godzinę informatyki
 • 1 godzina kodowania
 • Nasza placówka działa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji realizując przewidziany program nauczania. Jednak wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców oferujemy poszerzony blok zajęć szkolnych.

Zajęcia dodatkowe

Uczniowie naszej Szkoły mają możliwość rozwijania swoich zdolności poprzez udział w dodatkowych zajęciach organizowanych w szkole, a także częsty udział w konkursach.

 • warsztaty przyrodniczo – chemiczne pani Monika Misterka;
 • warsztaty z Arteterapii - pani Kinga Muszyńska - Pasowicz
 • szachy - Pani Agnieszka Mandryga
 • warsztaty ceramiczne - Ewa i Tomasz Wiśniowscy

Obowiązujące opłaty

 • opłata stała - 350,00 zł/miesięcznie (rodzice uiszczają ją przez 11 miesięcy w roku)
 • obiad - 9,50zł
 • opłata za artykuły plastyczne - 22zł/miesięcznie
 • dodatkowe zajęcia terapii logopedycznej - 60 zł za godzinę.

Zajęcia specjalistyczne

Dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu otrzymują również fachową i troskliwą pomoc na:

 • zajęciach wyrównawczych dla uczniów z grupy ryzyka dysleksji – prowadzonych przez wychowawczynie poszczególnych klas
 • integracji sensorycznej prowadzonej przez panią Sylwię Tutkaj, Joannę Mandryga, Karolinę Antoniewicz, Justynę Piotrowską
 • terapii z zakresu logopedii i pedagogiki prowadzonej przez panią Annę Przybyłek, Monikę Kubiak, Joannę Mandrygę

Wydarzenia szkolne

Organizujemy festyny, wyjazdowe Dni Mamy i Taty.

W ramach Zielonej Szkoły oferujemy naszym wychowankom zdrowy i aktywny wypoczynek, interesujące i wyjątkowe zajęcia, profesjonalną opiekę.

To główne, choć nie jedyne zalety organizowanych przez nas wyjazdów.

Podczas pobytu prowadzimy warsztaty twórczego myślenia służące  rozwojowi kreatywnego myślenia i rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dzieci,  zachęcamy do podejmowania i realizowania własnych pomysłów w sytuacjach otwartych i niepewnych.

Uczniowie nasi posiadają umiejętności empatycznego współdziałania w grupie.

Wychowankowie mają możliwość poznawania ciekawych miejsc przyrodniczych naszego kraju, wzbogacaniu wiedzy o środowisku, w którym żyjemy oraz rozwijaniu zainteresowań problematyką ekologiczną.

Nasze ostatnie wycieczki

Muzealne ABC

Wtorkowe jesienne przedpołudnie 22. października spędziliśmy w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Tam […]

Wizyta w Nadleśnictwie – Milicz…

Jesienią, jesienią sady się rumienią… A my zamiast do sadu, wyruszyliśmy na […]

ZIELONA SZKOŁA – JUŻ ZA NAMI…

W dniach 13-14 czerwca nasza szkoła uczestniczyła w szkolnej wycieczce, która odbywała […]

Zobacz wszystkie