Dla kandydata

Zasady rekrutacji

Krótki film o szkole – obejrzyj tutaj

Nabór uczniów do naszej szkoły trwa przez cały rok do dnia 30 czerwca, w roku w którym uczeń ma być przyjęty do szkoły.

W celu zgłoszenia dziecka do szkoły prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej i złożenie jej osobiście w sekretariacie szkoły. Uczniowie, którzy podejmą naukę w klasie I  składają również zaświadczenie z przedszkola o ukończeniu rocznego przygotowania przedszkolnego.

Nasza placówka jest placówką integracyjną, co oznacza, że jest to placówka także dla uczniów niepełnosprawnych. W celu zgłoszenia dziecka do szkoły procedura jest taka sama jak wyżej – dołączyć należy jeszcze orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zapraszamy do rekrutacji

W naszej szkole gwarantujemy

Na poziomie klas I - III:

 • 15 godzin zajęć zintegrowanych z wychowawcą,
 • 4 godziny języka angielskiego,
 • 2 godziny religii,
 • 1 godzinę gimnastyki korekcyjnej,
 • 1 godzinę muzyki z elementami rytmiki,
 • 1 godzinę zajęć komputerowych,
 • 1 godzinę kodowania.
 • Nasza placówka działa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki realizując przewidziany program nauczania, jednak wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców oferujemy poszerzony blok zajęć szkolnych.

Zajęcia dodatkowe

Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zdolności poprzez udział w dodatkowych zajęciach organizowanych na terenie szkoły:

 • warsztaty przyrodniczo – chemiczne prowadzone przez panią Monikę Misterkę,
 • warsztaty z arteterapii - prowadzone przez panią Kingę Muszyńską - Pasowicz,
 • szachy - prowadzone przez panią Agnieszkę Mandrygę,
 • warsztaty ceramiczne - prowadzone przez państwa Ewę i Tomasza Wiśniowskich.
 • warsztaty z filcowania - prowadzone przez panią Elżbietę Senus

Obowiązujące opłaty

 • opłata stała - 450,00 zł/miesięcznie (rodzice uiszczają ją przez 11 miesięcy w roku)
 • obiad, owoce - 13 zł za porcję;
 • opłata za artykuły plastyczne - 22,00 zł/miesięcznie;
 • opłata za zajęcia przyrodnicze - 20,00zł/semestr
 • dodatkowe zajęcia terapii logopedycznej, gimnastyki korekcyjnej - 90,00 zł/ 45 min,
 • basen - 17,00 zł/ pojedyncze zajęcia,
 • ceramika - 15,00 zł/ pojedyncze zajęcia.
 • filc - 30,00 zł/ pojedyncze zajęcia (raz w miesiącu)

Zajęcia specjalistyczne

Dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu otrzymują również fachową i troskliwą pomoc na zajęciach:

 • wyrównawczych dla uczniów z grupy ryzyka dysleksji – prowadzonych przez wychowawczynie poszczególnych klas,
 • integracji sensorycznej prowadzonej przez panie: Sylwię Tutkaj, Joannę Mandrygę, Karolinę Antoniewicz oraz Justynę Piotrowską,
 • terapii z zakresu logopedii i pedagogiki prowadzonej przez panie: Annę Przybyłek, Monikę Kubiak oraz Joannę Mandrygę.

Wydarzenia szkolne

Organizujemy wyjazdy i wycieczki szkolne o charakterze kulturalnym, przyrodniczym, rozwijającym uzdolnienia oraz zainteresowania dzieci, m.in.: do kin, teatrów, opery, ale i muzeów, skansenów, czy leśniczówki.

W ramach Zielonej Szkoły oferujemy naszym wychowankom zdrowy i aktywny wypoczynek, interesujące i wyjątkowe zajęcia, profesjonalną opiekę.

Podczas pobytu prowadzimy warsztaty służące rozwojowi dzieci, zachęcamy do podejmowania i realizowania własnych pomysłów, czy empatycznego działania w grupie.

Wychowankowie mają możliwość poznawania ciekawych miejsc przyrodniczych naszego kraju, wzbogacaniu wiedzy o środowisku, w którym żyjemy oraz rozwijaniu zainteresowań problematyką ekologiczną.

Nasze wycieczki

Z wizytą w Muzeum oraz Narodowym Forum Muzyki

Wczorajszy dzień (22 marca) przyniósł nam oprócz wspanialej pogody niezwykłe wydarzenia. Ranek rozpoczęliśmy od wizyty w NFM, gdzie dzieci uczyły się tańca […]

Lekcja w kinie

W dniu 7 lutego nasza szkoła miała możliwość uczestniczenia w Lekcji w kinie, zorganizowanej przez Centrum Edukacji Filmowej. Dzieci miały możliwość dowiedzieć […]

Koziorajka i inne takie…

7 grudnia uczestniczyliśmy w nauce tańca koziorajka – ludowego tańca śląskiego w lekcji zorganizowanej przez Narodowe Forum Muzyki. Uczniowie uczyli się tańczyć, […]

Zobacz wszystkie