Praca z uczniem z trudnościami

Oferta obejmuje: terapię pedagogiczną, logopedyczną, integrację sensoryczną, gimnastykę korekcyjną i rehabilitację ruchową, terapię ręki.

Pełna informacja