Program dla szkół

Mleko i produkty mleczne oraz owoce i warzywa w bieżącym roku szkolnym dostarczy „GABI” Usługi – Handel, Gabriel Mandżukowski.