Zajęcia wspierające uzdolnienia

Proponujemy: koło szachowe, robotykę z elementami języka angielskiego, warsztaty przyrodnicze, artreterapię, taniec współczesny, ceramikę.
Pełna informacja