mgr Agnieszka Mandryga
dyrektor, pedagog szkolny, pedagog specjalny, prowadzi zajęcia rewalidacyjne i szachowe
nauczyciel nauczania zintegrowanego, arteterapia, zajęcia komputerowe, biblioteka
mgr Aleksandra Kulpa
nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowanie fizyczne
mgr Ewa Duzinkiewicz
nauczyciel nauczania zintegrowanego w klasie
mgr Justyna Piotrowska
terapia pedagogiczna i integracja sensoryczna
mgr Magdalena Antonowicz
nauczyciel wspomagający w klasie
mgr Monika Misterka
oligofrenopedagog, terapia pedagogiczna, zajęcia przyrodnicze
Małgorzata Lech
asystent nauczyciela
mgr Karolina Miela
nauczyciel języka angielskiego
Justyna Mandryga
muzyka z elementami rytmiki, zajęcia z kodowania