Zajęcia wspierające uzdolnienia

Proponujemy: koło szachowe, robotykę z elementami języka angielskiego, warsztaty przyrodnicze, artreterapię, taniec współczesny, ceramikę.
Pełna informacja

Praca z uczniem z trudnościami

Oferta obejmuje: terapię pedagogiczną, logopedyczną, integrację sensoryczną, gimnastykę korekcyjną i rehabilitację ruchową, terapię ręki.

Pełna informacja

Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa im. Aniołów Stróżów

Organem prowadzącym szkołę jest Agnieszka Mandryga, która jest również dyrektorem szkoły.

Jesteśmy szkołą integracyjną tzn., że w każdej klasie jest dziecko niepełnosprawne. Szczytną ideę integracji staramy się wpajać naszym wychowankom od najmłodszych lat. Uczymy tolerancji, zaangażowania w pomaganiu potrzebującym, wrażliwości na drugiego człowieka.

Cechą charakterystyczną naszej szkoły i wszystkich jej pracowników jest indywidualne podejście do każdego ucznia. Możliwe jest to dzięki małej liczebności klas oraz obecności osoby wspierającej, „prowadzącej” niepełnosprawnego ucznia. Dzięki takim warunkom wiadomości przekazywane naszym wychowankom są gruntowe i stabilne, a cechą niemierzalną jest fakt budzenia wiary we własne siły, twórczość i działania w zespole.

Nasi wychowankowie przyjmują Pierwszą Komunię Świętą w Bazylice w Trzebnicy, w dodatkowy terminie, przygotowując się pod opieką Katechety –  daje to większą możliwość bliższego i pełniejszego spotkania z Panem Jezusem.

Nasza placówka  funkcjonuje w systemie jednozmianowym. Szkoła gwarantuje opiekę nad dziećmi od godziny 7.30 do godziny 16.00 od poniedziałku do piątku.

W godzinach zajęć świetlicowych uczęszczamy z dziećmi na basen, prowadzimy zajęcia szachowe,  z arteterapii, przyrody, i ceramiki. Wspólnie czytamy i wykonujemy prace plastyczne. Duży wybór gier planszowych, dydaktycznych i konstrukcyjnych pozwala rozwijać zainteresowania uczniów. W pogodne dni wychodzimy na podwórko szkolne.

Nasz Sztandar

 

Sztandar jest symbolem zjednoczenia, pracy i  pewnego rodzaju czci ku jakiemuś dobru wartości. W naszym przypadku sztandar jest symbolem wspólnego zjednoczenia się, pracy i starań poświęconych szkole, która w szeroko pojętym rozumieniu jest miejscem wychowania dzieci, wychowania ku określonym wartościom, ideom, wychowania pod względem dydaktycznym oraz społecznym.

Otrzymany przez nas sztandar z jednej strony ma logo naszej szkoły czyli Aniołów Stróżów patronów naszej szkoły symbol oddania się pod opiekę Boską oraz symbol bycia dobrym, uczciwym, wspomagania innych w potrzebie oraz herb naszego miasta jako znak fundatora i znak miasta, w którym żyjemy i któremu lokalnie powinniśmy służyć.  Z drugiej strony na  czerwonym tle  jest orzeł jeden z naszych symboli narodowych symbolizujący odwagę i męstwo, wskazuje on nam wartości jakie powinny przyświecać nam wszystkim w pracy i w nauce w szkole. Wokół orła napis Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka czyli wskazanie ponadczasowych  wartości, którym służymy, dla których pracujemy i które powinny być wyznacznikiem naszych dążeń. My jako grono pedagogiczne życzymy sobie abyśmy umieli do tych wyższych wartości naszych wychowanków wychowywać a naszym uczniom życzymy, by te wartości pomagały im w wyborze pomiędzy dobrem i złem, którego dokonujemy każdego dnia niezależnie od wieku z większą bądź mniejszą tego świadomością.

Nauczyciele

Poznaj wszystkich

Program dla Szkół

Program dla szkół

Mleko i produkty mleczne oraz owoce i warzywa w bieżącym roku szkolnym dostarczy „GABI” Usługi – Handel, Gabriel Mandżukowski.

zobacz pełny opis programu

Mówią o nas

Atutem szkoły są małoliczne klasy dzięki czemu placówka ma możliwość indywidualnego oddziaływania na każde z dzieci i wspieranie każdego z nich w rozwoju

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu fragment raportu z ewaluacji programowej 2017

Państwa profesjonalizm, determinacja i pasja w działaniu na rzecz osób z niepełnosprawnością przyczyniają się zarówno do poprawy jakości ich życia jak i integracji i aktywizacji całego  środowiska

Tadeusz Samborski Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Nagranie „Jasełek” niech będzie instruktażem – jak organizować i reżyserować tego typu przedstawienia, które potem można z powodzeniem prezentować na prestiżowych scenach Polski i świata. Kolejną bardzo udaną imprezą w naszym Centrum Kultury, Trzebnica wpisuje się w obchody „Europejskiej Stolicy Kultury – Wrocław 2016”

Zbigniew Lubicz-Miszewski artysta plastyk, grafik, członek wrocławskiej grupy grafików "Rys"

Z okazji 20 Rocznicy Przedszkola Integracyjnego

oraz 15 Rocznicy Językowej Integracyjnej Szkoły Podstawowej

przekazuję serdeczne gratulacje i wyrazy uznania dla wszystkich byłych i obecnych pracowników oraz uczniów Przedszkola i Szkoły, którzy wspólnie budowali i budują jej imponujący dorobek dydaktyczny i wychowaczy.

Marek Długozima Burmistrz Gminy Trzebnica

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą

Aktualności

Sukcesy uczniów klasy II

W ostatnim czasie uczniowie klasy II mogli pochwalić się niemałymi sukcesami w konkursach. Szczególnie dumni jesteśmy z naszej Julii, która zdobyła I […]

Konstytucja 3 Maja

Preambuła W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, my, […]

„Katyń… ocalić od zapomnienia”

15 kwietnia 2024 wzięliśmy udział w obchodach Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz Katastrofy Smoleńskiej, jako opiekunowie Dębu poświęconego podporucznikowi Franciszkowi Barczykowi. […]

Zobacz wszystkie

Zobacz nas również na: