Zajęcia wspierające uzdolnienia

Proponujemy: koło szachowe, robotykę z elementami języka angielskiego, warsztaty przyrodnicze, artreterapię, taniec współczesny, ceramikę.
Pełna informacja

Praca z uczniem z trudnościami

Oferta obejmuje: terapię pedagogiczną, logopedyczną, integrację sensoryczną, gimnastykę korekcyjną i rehabilitację ruchową, terapię ręki.

Pełna informacja

Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa im. Aniołów Stróżów

Organem prowadzącym szkołę jest Agnieszka Mandryga, która jest również dyrektorem szkoły.

Jesteśmy szkołą integracyjną tzn., że w każdej klasie jest dziecko niepełnosprawne. Szczytną ideę integracji staramy się wpajać naszym wychowankom od najmłodszych lat. Uczymy tolerancji, zaangażowania w pomaganiu potrzebującym, wrażliwości na drugiego człowieka.

Cechą charakterystyczną naszej Szkoły i wszystkich jej pracowników jest bardzo indywidualne podejście do każdego ucznia. Możliwe jest to dzięki małej liczebności klas oraz obecności osoby wspierającej, „prowadzącej” niepełnosprawnego ucznia. Dzięki takim warunkom wiadomości przekazywane naszym wychowankom są gruntowe i stabilne. A cechą niezmierzalną jest fakt budzenia wiary we własne siły, twórczość i działania w zespole.

Nasi wychowankowie klas III przyjmują Pierwszą Komunię Świętą w Kościele Leśnym Czternastu Świętych Wspomożycieli w Trzebnicy, pod opieką Księdza Andrzeja Uruskiego –  daje to większą możliwość bliższego i pełniejszego spotkania z Panem Jezusem.

Placówka nasza funkcjonuje w systemie jednozmianowym. Szkoła gwarantuje opiekę nad dziećmi od godziny 7.30 do godziny 16.00 od poniedziałku do piątku.

W ramach zajęć świetlicowych uczęszczamy z dziećmi na basen, zapoznajemy je z imprezami kulturalnymi w naszym powiecie i nie tylko…; wspólnie czytamy i wykonujemy prace plastyczne. Duży wybór gier planszowych, dydaktycznych i konstrukcyjnych pozwala rozwijać zainteresowania uczniów. W pogodne dni wychodzimy na podwórko szkolne.

Nasz Sztandar

 

Sztandar jest symbolem zjednoczenia, pracy i  pewnego rodzaju czci ku jakiemuś dobru wartości. W naszym przypadku sztandar jest symbolem wspólnego zjednoczenia się, pracy i starań poświęconych szkole, która w szeroko pojętym rozumieniu jest miejscem wychowania dzieci, wychowania ku określonym wartościom, ideom, wychowania pod względem dydaktycznym oraz społecznym.

Otrzymany przez nas sztandar z jednej strony ma logo naszej szkoły czyli Aniołów Stróżów patronów naszej szkoły symbol oddania się pod opiekę Boską oraz symbol bycia dobrym, uczciwym, wspomagania innych w potrzebie oraz herb naszego miasta jako znak fundatora i znak miasta, w którym żyjemy i któremu lokalnie powinniśmy służyć.  Z drugiej strony na  czerwonym tle  jest orzeł jeden z naszych symboli narodowych symbolizujący odwagę i męstwo, wskazuje on nam wartości jakie powinny przyświecać nam wszystkim w pracy i w nauce w szkole. Wokół orła napis Bóg, Honor Ojczyzna Nauka czyli wskazanie ponadczasowych  wartości , którym służymy, dla których pracujemy i które powinny być wyznacznikiem naszych dążeń. My jako grono pedagogiczne życzymy sobie byśmy umieli do tych wyższych wartości naszych wychowanków wychowywać a naszym uczniom życzymy, by te wartości pomagały im w wyborze pomiędzy dobrem i złem, którego dokonujemy każdego dnia niezależnie od wieku z większą bądź mniejszą tego świadomością.

Nauczyciele

Poznaj wszystkich

Program dla Szkół

Szklanka mleka

Od roku szkolnego 2017/2018 programy Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole zostają zastąpione nowym Programem dla szkół.

 

Mleko i produkty mleczne dostarczy „GABI” Usługi – Handel, Gabriel Mandżukowski w ciągu 12 tygodni od 23 września do 13 grudnia

Owoce w szkole

Owoce i warzywa dostarczane będą przez „OWOCÓWKA” S.C. w ciągu 12 tygodni od 23 września do 13 grudnia

zobacz pełny opis programu

Mówią o nas

Atutem szkoły są małoliczne klasy dzięki czemu placówka ma możliwość indywidualnego oddziaływania na każde z dzieci i wspieranie każdego z nich w rozwoju

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu fragment raportu z ewaluacji programowej 2017

Państwa profesjonalizm, determinacja i pasja w działaniu na rzecz osób z niepełnosprawnością przyczyniają się zarówno do poprawy jakości ich życia jak i integracji i aktywizacji całego  środowiska

Tadeusz Samborski Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Nagranie „Jasełek” niech będzie instruktażem – jak organizować i reżyserować tego typu przedstawienia, które potem można z powodzeniem prezentować na prestiżowych scenach Polski i świata. Kolejną bardzo udaną imprezą w naszym Centrum Kultury, Trzebnica wpisuje się w obchody „Europejskiej Stolicy Kultury – Wrocław 2016”

Zbigniew Lubicz-Miszewski artysta plastyk, grafik, członek wrocławskiej grupy grafików "Rys"

Z okazji 20 Rocznicy Przedszkola Integracyjnego

oraz 15 Rocznicy Językowej Integracyjnej Szkoły Podstawowej

przekazuję serdeczne gratulacje i wyrazy uznania dla wszystkich byłych i obecnych pracowników oraz uczniów Przedszkola i Szkoły, którzy wspólnie budowali i budują jej imponujący dorobek dydaktyczny i wychowaczy.

Marek Długozima Burmistrz Gminy Trzebnica

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą

Aktualności

Muzealne ABC

Wtorkowe jesienne przedpołudnie 22. października spędziliśmy w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Tam podzieleni na dwie grupy oddaliśmy się w ręce pracowników muzealnych, którzy opowiadali nam o tym czym jest muzeum, co zawiera, kto pracuje i szereg innych ciekawostek na temat zbierania dzieł sztuki, konserwacji itp. Dzieciom wyjście bardzo się podobało, były wyjątkowo zdziwione upływającym tak […]

Rozstrzygnięcie konkursu na Słodziaki

W piątek 18. października zakończyła się akcja czytania książeczek (każdy czytał samodzielnie przez 10 minut). Dodatkowo należało wykonać pracę plastyczną. Klasa I miała za zadanie wykonanie ilustracji przedstawiającej przygody Słodziaków, klasa II – komiks, z kolei klasa III napisać opowiadanie i zilustrować przygody bohaterów. Dzieci wspaniale wywiązały się ze swojego zadania, a zwycięzcy otrzymali w […]

Nauczyciele Dzieciom

W dniu dzisiejszym, tj. 21. października panie nauczycielki z przedszkola zaprezentowały dzieciom przygotowany przez siebie spektakl o przygodach Pani Jesieni i jej podopiecznych: Niedźwiedziu, Zajączku, Wronie i Jeżyku. Nauczycielki samodzielnie przygotowały zarówno scenariusz, jak i scenografię oraz kostiumy. Zabawa była przednia, dzieci oczywiście rozpoznały znajome twarze aktorek, a treści przekazane przez nie niejednemu z nas […]

Zobacz wszystkie

Zobacz nas również na: