opłatek

Uroczysty obrzęd dzielenia się opłatkiem kontynuowany do dzisiaj przyjął się w Polsce w XVIII wieku. Obecność opłatka w polskim domu miała zapewnić […]