Zbigniew Lubicz-Miszewski

Nagranie „Jasełek” niech będzie instruktażem – jak organizować i reżyserować tego typu przedstawienia, które potem można z powodzeniem prezentować na prestiżowych scenach Polski i świata. Kolejną bardzo udaną imprezą w naszym Centrum Kultury, Trzebnica wpisuje się w obchody „Europejskiej Stolicy Kultury – Wrocław 2016”