Przemarsz z Okazji Dnia Osób z Niepełnosprawnościami

Już po raz 19 ulicami naszego miasta przejdzie pochód promujący wspólne bycie ze sobą osób zdrowych i niepełnosprawnych. Zależy nam o jak najszersze włączanie w życie przedszkolne, szkolne a przede wszystkim społeczne dzieci i młodzieży obarczonej różnymi niepełnosprawnościami.

Myślą przewodnią przemarszu jest zwycięskie hasło wyłonione w ubiegłorocznym konkursie „ NIERÓWNO RÓWNI”, które zaproponowała Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzebnicy, w tym roku dedykujemy przemarsz osobom i rodzinom borykającymi się z różnymi niepełnosprawnościami.