Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

Zagrożenie koronawirusem wymusiło wprowadzenie nowych regulacji prawnych, które przejściowo do czasu unormalizowania się sytuacji w naszym kraju, będą obowiązywały.

Są to

  • Rozporządzenie MEN nowelizacja COViD-19
  • Kształcenie na odległość nowe regulacje prawne.

Znalezienie się w tak nowej i bezprecedensowej sytuacji wymaga od nas wszystkich wdrożenia się do nowych warunków i sprostanie wymaganiom, jakie stawia przed nami życie w nowej rzeczywistości.

Do końca roku pozostało jeszcze 3,5 miesiąca, jest to dużo czasu, w którym zostały do zrealizowania ważne treści programowe. Obecnie wdrażamy się do zdalnego nauczania wykorzystując do tego dostępne narzędzia. Zdajemy sobie sprawę, iż system ten podlega pewnym ograniczeniom natury technicznej i czasowej. Nie każdy z Państwa ma możliwość poświęcenia dzieciom, z uwagi na pracę zawodową, tak dużej ilości czasu, jakim uczniowie objęci byliby w szkole.

Biorąc to pod uwagę oraz zakres treści programowych, jaki został nam do realizowania nauczyciele będą w sposób racjonalny podawali naszym wychowankom tygodniowe zakresy nauki do przepracowania. Każdy nauczyciel wyznaczy każdego dnia czas, w którym Państwo będą mogli skontaktować się w celu zadawania pytań, które być może będą Państwa nurtowały. Każdego dnia  w godzinach uzgodnionych z Państwem, uczniowie będą mieli łączność z nauczycielem. Czas ten będzie na wprowadzenie nowych partii materiału i ich wytłumaczenie. Czas ten w przypadku, gdyby okazało się, że jest go za mało zostanie wydłużony. Proszę także w każdej sytuacji, kiedy mają Państwo potrzebę dodatkowego wsparcia pracy dziecka, kontaktować się z wychowawcami.

Na e-dzienniku udostępniamy strony, z których Państwa dzieci mogą korzystać w celu nabywania i utrwalania nowych partii materiału. Będą to kanały do wdrażania wiedzy dydaktycznej z zakresu przedmiotów ścisłych, humanistycznych, kulturalnych.  Bardzo proszę o zapoznanie się z tymi stronami, gdyż korzystając z nich nasi uczniowie mogą nabywać nową wiedzę w sposób atrakcyjny a często nie koniecznie przy obecności osoby dorosłej. Są one podawane w atrakcyjny sposób sprzyjający potrzebom dzieci.

Postaramy się, aby zakres wiedzy, którą będziemy wdrażać w tym nowym systemie, była zgodna z higieną nauczania i dostosowana do możliwości każdego wychowanka. Jeżeli uznają Państwo, że system taki nie daje możliwości gruntownego nabycia nowych wiadomości proszę się tym nie martwić, w chwili powrotu do szkoły szczególną uwagę skierujemy na to, by wiedzę tę sprawdzić, uzupełnić i usystematyzować.

Bardzo proszę o kontakt w każdej sprawie, która Państwa niepokoi. Numery telefonów są Państwu podane przez nauczycieli, na pewno także każdy z Państwa ma numer telefonu do mnie.

Życzymy sobie, Państwu a przede wszystkim naszym drogim Uczniom, by ten czas koniecznego czasowego odosobnienia minął nam szybko. Życzymy dobrze i miło spędzonego czasu.

Z gorącym pozdrowieniem Agnieszka Mandryga